phone 016 48 73 07

Reglement/concrete info

DOOR DEEL TE NEMEN EN MET DE BETALING VAN HET INSCHRIJVINGSGELD GAAN DE KAPITEINS EN ALLE LEDEN VAN ZIJN/HAAR TEAM, INCLUSIEF EVENTUELE VERVANGERS, AKKOORD MET ALLE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN EN DE PRIVACYVERKLARING

ORGANISATIE

 • Game of Gempe wordt georganiseerd door vzw De Drie Haringen
 • Het is een nachtspel dat in teamverband gespeeld wordt. Deels met de wagen, deels te voet en 's nachts. De ondergrond kan behoorlijk modderig zijn.
 • Game of Gempe is geen wedstrijd: er zijn winnaars noch verliezers. Er wordt slechts een indicatieve score bijgehouden.

VERZEKERING

 • De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, diefstal of schade in welke vorm dan ook.
 • De organisatie is enkel verzekerd t.o.v. derden. Een verstuikte voet is bijvoorbeeld niet verzekerd. Deelnemers kunnen zelf een extra verzekering afsluiten, contacteer hiervoor uw verzekeringsagent, dit is niet persé duur.

INSCHRIJVINGEN

 • Elk deelnemend team duidt een kapitein aan, die het team met al zijn deelnemers zal registreren. De kapitein vraagt hiervoor bij de deelnemers hun benodigde persoonlijk gegevens op, en is verantwoordelijk voor de correcte en veilige behandeling ervan.
 • Het online registratieformulier, beschikbaar op www.wedoeneensgek.be is de enige manier waarop teams zich kunnen aanmelden voor deelname aan Game of Gempe.
 • Aanmeldingen zijn enkel geldig mits ze voldoen aan de volgende voorwaarden:
  De naam, geboortedatum en adres van alle deelnemers is correct
  Het gsm-nummer en het emailadres van alle deelnemers is operationeel
  Alle deelnemers zijn op de dag van Game of Gempe 18 jaar oud
  Een team telt steeds exact 4 deelnemers. (geen 3, geen 5, ...)
  Het niet naleven van bovenstaande afspraken of vervalsen van deze gegevens (vb geboortedatum) leidt tot uitsluiting van (toekomstige) deelname(s).
 • Het succesvol doorsturen van de aanmelding is biedt geen garantie tot deelname, slechts na betaling van de per mail toegezonden factuur bevestigt de organisatie aan de kapitein de definitieve inschrijving.
 • De Drie Haringen vzw bepaalt welke teams wel of niet deelnemen en kan teams weigeren zonder verdere verantwoording. Alle kandidaat-teams worden via het opgegeven e-mailadres van de kapitein gecontacteerd over deelname of weigering.
 • De snelheid van registratie of betaling is niet doorslaggevend.
 • Zoals elk jaar is de vraag groot en het aantal deelnemers beperkt, en zullen er dus zeker teams geweigerd worden.
 • Teambuildingevents voor bedrijven worden geweerd maar kunnen op afspraak eventueel uitgewerkt worden.
 • Er wordt steeds een factuur opgemaakt ter betaling. Dit document wordt per mail naar de kapitein verzonden.(kijk uw spambox na) en wordt verstuur door vzw De Drie Haringen.
 • Deelnameprijs voor deze activiteit bedraagt  dit jaar 45 euro pp.
  Een standaard ontbijt is inbegrepen in deze prijs. Pas wanneer een team bevestigd werd voor deelname, ontvangt de kapitein een factuur ter overschrijving en kan het inschrijvingsgeld betaald worden. Dit gebeurt door betaling van het totaalbedrag op het rekeningnummer dat staat vermeld op de factuur.
 • Betaling van het inschrijvingsgeld of eerdere bevestiging geeft geen automatisch recht op deelname. Een team kan alsnog geweigerd worden, vb in geval van overmacht (zie verder)
 • Elke deelnemer verkeert in goede gezondheid. Zwangere vrouwen wordt afgeraden deel te nemen aan Game of Gempe. Zwangere mannen ook.

EXTRA INFO

 • De website www.wedoeneensgek.be bevat meer informatie over Game of Gempe, maar ook over alle andere activiteiten die worden georganiseerd ten voordele van 'het goede doel'
 • De officiële Facebook pagina: https://www.facebook.com/gameofgempe
 • Net zoals de vorige editie, zal er de dag van de activiteit zelf GEEN ENKELE verdere uitleg worden gegeven over het verloop van Game of Gempe 2019. 
 • Er zal een briefingvideo ter beschikking worden gesteld aan de kapiteins (meer info onder de rubriek 'kapiteins')
 • Elk team is verplicht een aantal dingen mee te brengen, zo ook de individuele teamleden. info hierover op de website www.wedoeneensgek.be
 • Elke kapitein krijgt in de aanloop naar de activiteit een aantal geheime codes toegestuurd, waarmee hij/zij onder andere cruciale info kan bemachtingen nodig voor het slagen van de missie.
 • Gebruikerskennis van kaart en kompas zijn van cruciaal belang dit jaar; de term 'azimut' moet ten minste 1 lid van uw team zeer goed verstaan en kunnen toepassen. Zelfstudie is een must. U ontvangt van ons, bij de definitieve bevestiging van uw inschrijving, ook weer een geheime code, die u toegang geeft tot een cursus over deze materie op deze website (in de balk 'geheime info') Studeert u dit vooraf niet, loopt het gegarandeerd fout onderweg.

OVERMACHT

 • In geval van overmacht (vb extreme weersomstandigheden, ongevallen enz...)  kan de organisatie beslissen om Game of Gempe af te gelasten of vroegtijdig onderbreken.
 • De organisatie zal steeds 'als een goede huisvader' alles coördineren, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook
 • De inschrijvingsgelden zullen in geval van annulatie na aftrek van de gemaakte kosten worden terugbetaald.

DEELNAME

 • Deelname is enkel toegelaten voor meerderjarigen (minstens 18j oud), ingeschreven en betalende deelnemers
 • Deelname aan Game of Gempe gebeurt op vrijwillige basis
 • Wangedrag voorafgaand (vb hacken of vals spelen) of tijdens de activiteit zelf (vb overdadig drankgebruik, agressie, racisme, sabotage, nachtlawaai of onaangepast gedrag) kan leiden tot onherroepelijke diskwalificatie en zelfs tot uitsluiting van toekomstige deelnames
 • De organisatie behoudt zich het recht om deelnemers en/of teams te weigeren zonder verdere verantwoording, zelfs na voorafgaande bevestiging.

VEILIGHEID

Op de openbare weg is het dragen van een fluoriscerend hesje verplicht. Je mag niet deelnemen zonder.

Laat geen waardevolle voorwerpen in de wagen liggen.

Elk team zorgt voor een EHBO koffer.

Respecteer steeds de verkeersregels en aanwijzingen die u tijdens de activiteit ontvangt.

VERBODEN MEE TE BRENGEN

 • Huisdieren
 • Transportmiddelen, tenzij uitdrukkelijk gevraagd door de organisatie
 • Drugs of illegale producten
 • Wapens, vuurwerk of andere explosieven
 • Toeters, fluitjes of geluidsinstallaties
 • Overdreven hoeveelheden alcoholische drank
 • Glazen flessen of drinkglazen
 • Flyers, affiches, vlaggen (tenzij van jullie team), religieuze of politieke symbolen

AANVANG ACTIVITEIT

 • Iedere deelnemer zorgt dat hij / zij een avondmaaltijd heeft genuttigd voor vertrek.
 • De organisatie wacht niet op laatkomers.
 • De exacte plaats van aanmelding komt u te weten op deze website (in de balk 'geheime info'), evenals het exacte uur van aanmelding op die plaats. De organisatie wacht niet op laatkomers: te laat = niet starten! 
 • Er wordt geen inschrijvingsgeld terugbetaald bij het niet opdagen of annuleren
 • Enkel geregistreerde deelnemers kunnen de vertrek- of eindlocatie betreden.
 • U komt per team in 1 (volgetankte) auto naar die plaats maar het is enkel de CHAUFFEUR (niet de kapitein) die zich komt aanmelden. De overige teamleden blijven vertrekkensklaar in de auto wachten tot de chauffeur terugkomt na aanmelding
 • Racen is verboden!
 • De activiteit duurt ongeveer 15u, inclusief overnachting en ontbijt.
  De teams kunnen zelf niet kiezen om hoe laat zij starten, dit wordt random door de organisatie bepaald.
  Het vroegst geplande vertrekuur is 19 uur.
 • Het spel zelf eindigt vermoedelijk rond 4u 's nachts, waarna er mogelijkheid tot nachtrust wordt geboden. Het is aan elk team zelf in te vullen hoe ze die 'nachtrust' willen invullen. Belangrijk hierbij is wel: gun de nachtrust van anderen + het terrein wordt niet verlaten.

AANKOMST

 • Alle teams moeten zich aanmelden op het eindpunt, vooraleer ze naar huis gaan
 • Arriveer steeds met het volledige team zodat de organisatie zich kan vergewissen dat iedereen veilig naar huis vertrekt

ONDERWEG

 • Respecteer de nachtrust van omwonenden
 • Fauna en flora: beperk het gebruik van zaklampen en blijf op de paden
 • Respecteer privéterreinen. Deze activiteit, Game of Gempe 2019, is een nachtactiviteit die grotendeels zal doorgaan op privéterrein. Hier is het dragen van een fluohesje niet verplicht.
  Op dit terrein is geen electriciteit of stromend water, en ook de sanitaire voorzieningen zijn 'back to basic'
 • Wees steeds beleefd, drink met mate en vermijd agressief gedrag
 • het is verboden te liften of een "taxi" te bellen
 • Er worden geen teams opgehaald, tenzij zich een noodgeval voordoet
 • Teams blijven steeds samen, vanaf vertrek tot aankomst, tenzij anders gevraagd door de organisatie
 • Breng al je afval terug mee. Beter nog is afval vermijden. Wij hebben uitdrukkelijk de melding van de eigenaar van het terrein dat er extra kosten zullen worden aangerekend voor het opruimen van zwerfvuil of het herstellen van infrastructuur. Deze eventuele kosten zullen gedeeld worden en gefactureerd aan elk team...Sluit hekken en afsluitingen (terug) af 

 

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x