Gebruiksvoorwaarden

Laatste aanpassing: 15 februari 2021

Introductie

In deze gebruiksvoorwaarden vind je alle bepalingen waarmee je akkoord gaat als je gebruik maakt van wedoeneensgek.be

Artikel 1

wedoeneensgek.be en afgeleide producten zijn eigendom van vzw De Drie Haringen met KBO-nummer 0686.604.897, gevestigd te Gempstraat  56, 3390 Sint-Joris-Winge. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2

De inhoud van wedoeneensgek.be en afgeleide producten, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan vzw De Drie Haringen of rechthoudende derden. U heeft toestemming van vzw De Drie Haringen nodig om informatie van wedoeneensgek.be en alle afgeleide producten te hergebruiken of te kopiëren.

Artikel 3

vzw De Drie Haringen. is niet verantwoordelijk voor de staat van het terrein waarover de gepubliceerde wandeltrajecten lopen. vzw De Drie Haringen werkt wandelroutes uit op bestaande wandelpaden.

Artikel 4

vzw De Drie Haringen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of onregelmatigheden, door de wandelaars, wandelaars of andere gebruikers begaan tijdens het volgen van een publicatie (wandelroute) op wedoeneensgek.be of een afgeleid product. vzw De Drie Haringen dringt er bij de gebruikers van de routes op aan om zich nauwgezet te houden aan de gepubliceerde routes en hierbij geen schade toe te brengen, noch aan het openbaar domein, noch aan de eigendom van derden.

Artikel 5

vzw De Drie Haringen doet zijn uiterste best om alle informatie op wedoeneensgek.be en afgeleide producten zo juist mogelijk weer te geven en op te volgen op het terrein. Het is echter niet uitgesloten dat in bepaalde situaties de lokale omstandigheden op het terrein plots afwijken van de informatie de door wedoeneensgek.be wordt aangeleverd. Wanneer een traject op wedoeneensgek.be afwijkt of een andere weg neemt dan de signalisatie ter plaatse aangeeft, hebben de lokale signalisatie en verkeersomstandigheden steeds voorrang op de info die door wedoeneensgek.be werd aangeleverd. Als een traject niet overeenkomt met de bewegwijzering op het terrein, volgt de gebruiker de bewegwijzering op het terrein. Hoe dan ook primeert steeds de lokale verkeerssituatie.

Artikel 6

De informatie op wedoeneensgek.be en afgeleide producten is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk of professioneel aanbod aan de gebruiker worden beschouwd.

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via wedoeneensgek.be en afgeleide producten ter beschikking worden gesteld, kan u contact opnemen met vzw De Drie Haringen via de contactpagina op wedoeneensgek.be De inhoud van wedoeneensgek.be en afgeleide producten kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld.

vzw De Drie Haringen tracht onderbrekingen van de website zoveel mogelijk te voorkomen, en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking, tijdelijke onbeschikbaarheid van wedoeneensgek.be of afgeleide producten, of schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van wedoeneensgek.be of afgeleide producten of de aanwezige hyperlinks op de website.

Artikel 7

Wedoeneensgek.be kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. De aanwezigheid van deze links impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. vzw De Drie Haringen kan dus in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige vorm van schade door het gebruik ervan.

Artikel 8

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Artikel 9

Bij het gebruiken van wedoeneensgek.be en afgeleide producten gaat u akkoord met het Privacybeleid.


star
star

{{ quote_text }}

{{ name }}

Lees meer
Website by
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x